schStops
OPT School and Student Transportation SearchStop Information
FAIRMONT NEIGHBORHOOD SCHOOL
Stop Name Morning Route Afternoon Route
1550 VYSE AV  X8722  X9722 
1550 VYSE AV  X8730  X9730 
GRAND CONCOURSE && E 182 ST  X8722  X9722 
JACKSON AV && E 138 ST  X8730  X9730 
LEBANON ST && MORRIS PARK AV  X8722  X9722 
NELSON AV && W 174 ST  X8722  X9722 
WEBSTER AV && E 179 ST  X8722  X9722 
 
 
Untitled Page